«Ἀντιφάσεις»

Ὁ Στοβαῖος γράφει στὶς Ἐκλογάς του [κείμενο ἀπό: Ioannis Stobaei, Eclogarum physicarum et ethicarum Libri Duo, recensuit Augustus Meineke, Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri, 1864 τομ. ΙΙ, Β΄ 6, σελ. 25]:

Πλάτων πολύφωνος ὤν, οὐχ ὥς τινες οἴονται πολύδοξος, πολλαχῶς διῄρηται τἀγαθόν.

Λόγῳ τῆς πολυφωνίας τοῦ Πλάτωνα <στοὺς διαλόγους του> κι ὄχι τῆς πολυγνωμίας —ὅπως νομίζουν κάποιοι—, <ἡ ἰδέα> τοῦ ἀγαθοῦ ἔχει ποικιλότροπα ἐξειδικευτῆ <στὸ ἔργο του>.

 

Δουλικός σχολαστικισμός, ἡ λατρεία τῆς ἑνότητας – ἀστόχαστη προπέτεια, τὸ κυνήγι γι’ ἀντιφάσεις κι ἀσάφειες· νά ὁ διπλὸς κίνδυνος μὲ κάθενάν, ὄντως, μεγάλο…   

πλάτων-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-