Ἀπάτητα βουνά...

Κάθ' ἐποχὴ βρίσκεται σὲ μιὰ περίκλειστη κοιλάδα «προσπαθειῶν».  Λόγῳ τῆς ροῆς τοῦ χρόνου καὶ τοῦ καθημερινοῦ χθαμαλοῦ, ξεχνάει νὰ κοιτάξῃ κατὰ τὴν Ἀνατολή· στὸ ἡλιοβασίλεμα· ἀπ' ὅπου κατεβαίνει ὁ καθαρτικὸς Βοριᾶς· ἀπ' ὅπου ἔρχονται οἱ ζωογόνες βροχές.

Μὰ ἡ λησμονιὰ δέν παύει τὴν ὕπαρξη τῶν  κ λ α σ σ ι κ ῶ ν!  Τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, πάντα, στέκουν ἐκεῖ. Πυξίδα, ἡ εὐαισθησία κ' ἡ μελέτη…

Ὅποιος νομίζει πὼς θὰ φέρῃ τὸ κλασσικὸ κοντὰ στὴν ἐποχή, ὀνειρεύεται τὸ ἄτοπο: Νὰ σκύψῃ τὸ βουνό!.. Καλύτερα ἂς φρόντιζε νὰ ὑψώσῃ δικούς του πύργους ὑψηλούς, νὰ βλέπῃ πέρα μακριά καί, σὰ φτάσῃ ἡ ὥρα, ἂς τραβήξῃ ἀνηφορικά…

μπήρστατ-ηλιοβασίλεμα-γιοσεμίτ-διέλευση

[Ἄλμπερτ Μπήρστατ. Ἡλιοβασίλεμα στὴν κοιλάδα Γιοσεμίτ. 1869.]   

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-