Ἀπὸ τὸ Α στὸ Ω...

Ἡ Διέλευση τῆς Αἰωνιότητας:

Ἀπ' τὴν πρώτη νοητὴ ἀρχὴ ὥς τ' ὁρατὸ πέρας… Καὶ ξανά πίσω!

Κάθε στιγμὴ ποὺ ὁ ἑαυτὸς στοχάζεται τὴν ὕπαρξή του, ἀκαριαῖος θάνατος ποὺ γεννᾷ τὴ συνείδηση καὶ τὴ μνήμη τῆς ἑπόμενης στιγμῆς.

Παλινδρομικά, ἀπ' τὸ Α ὥς τὸ Ω.

Στιγμές: ἐπάλληλες ζωές, σὰν ἕνα κρεμμύδι μ' ἄπειρα στρώματα. 

Διελαύνουμε συνεχῶς τῆς ζωῆς  μ έ ς  στὴ ζωή.

[Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο | Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.]

α-ω-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-