Ἀρθροῦρος Σόπενάουερ, «Τὸ ἔνδυμα τοῦ ψεύδους»

[Μτφ ἀπό: Arthur Shopenhauer, Die Kunst zu beleidigen oder kleine Brevier sprachlicher Grobheiten, Verlag C. H. Beck, München, 3η ἔκδ., 2004 σελ. 82.]

Ὅπως τὸ σῶμα μας καλύπτεται μὲ ροῦχα, ἔτσι καὶ τὸ πνεῦμα μας κρύβεται μὲ ψέματα. Τὰ λόγια, οἱ πράξεις, ὁλόκληρο τὸ  ε ἶ ν α ι  μας ψεύδεται· καὶ μές ἀπ’ αὐτὸ τὸ κουκούλι κάπου-κάπου μαντεύει κάποιος τὴν πραγματική μας σκέψη, ὅπως μές ἀπ’ τὰ ροῦχα τὴν ἀληθινή μορφὴ τοῦ κορμιοῦ.

ελισάβετ-α-στέψη-διέλευση

[Ἐλισάβετ Α΄ κατὰ τὴ στέψη της τὸ 1559.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-