Ἀρθοῦρος Σόπενάουερ, «Ἐμμένεια»

[Μτφ ἀπό: Arthur Shopenhauer, Die Kunst zu beleidigen oder kleine Brevier sprachlicher Grobheiten, Verlag C. H. Beck, München, 3η ἔκδ., 2004 σελ. 124.]

Ὁ Κόσμος εἶν’ ἀκριβῶς ἡ κόλαση, κ’ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ μέσα, ἀφ’ ἑνός, οἱ βασανισμένες ψυχές – ἀφ’ ἑτέρου, ὁ διάολος.

μιχαήλ-άγγελος-χάρων-καπέλα-σιξτίνα-διέλευση

[Μιχαὴλ Ἄγγελος. Χάρων. Λεπτομέρεια ἀπ' τὴν Καπέλα Σιξτίνα.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-