Ἀσταθὴς ἰσορροπία

Ἡ μέγιστη ἰσορροπία τῆς συνείδησης εἶναι κείνη μιᾶς σφαιρικῆς πέτρας ποὺ στέκει στὴν κορφὴ πυραμίδας: Λίγο ὁ ἄνεμος νὰ φυσήξῃ, θὰ κυλήσῃ πρὸς μιὰ κατεύθυνση·  μ ύ γ α  νὰ κάτσῃ πάνω της, θὰ χαθῇ στὸ ἀποκάτω ἔρεβος. Ἔτσι λοιπόν, ὁ δρόμος τῆς μεσότητας, καθὼς ἀπαιτεῖ ἱκανότητα νοητικοῦ ἀκροβάτη, θεωρεῖται ἀπ' τοὺς περισσότερους ἀκραία συμπεριφορὰ κ' ἡ βουτιὰ στὸ κενό φαντάζει χρυσὴ τομὴ γιὰ τὰ προβλήματά τους…

όρους-μἀτι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-