Ἀσυμφωνία αἰσθήσεων

Das Klappern der Mühle höre ich wohl,

Ἀκούω τοὺς μύλους πῶς χτυπᾶν γυρνῶντας,

aber das Mehl sehe ich nicht!

τ’ ἀλεύρι, ὅμως, δέν τὸ βλέπω!

[Μᾶλλον γερμανικὴ παροιμία ποὺ ἀναφέρεται ἀπ' τὸν Ἀρθοῦρο Σόπενάουερ: Arthur Shopenhauer, Die Kunst zu beleidigen oder kleine Brevier sprachlicher Grobheiten, Verlag C. H. Beck, München, 3η ἔκδ., 2004 σελ. 67.]

 

Ἀκούω τὰ χειροκροτήματά σας,

τὸν ἄξιο, ὅμως, δέν τὸν βλέπω!

ανεμόμυλοι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Παραθέματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-