Ἀφαιρετικὴ δύναμη

Τί μέγιστη ἀφαίρεση ἡ ζωὴ τοῦ καθενός: Κάθε στιγμὴ ποὺ παρέρχεται, ὁρίζεται ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες σὲ σχέση μὲ τὴν ἑπόμενη· παραταῦτα, ὁ νοῦς τὶς ἐκλαμβάνει ὅλες μαζί ὡς ἕν' ἀδιαίρετο ὅλον πού, ἴσως, καὶ νάναι γιὰ κάποιους εὐδαίμονες… 

άμμος-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-