Ἀφορμὴ γιὰ ξεκαθαρίσματα...

Τί ἀστεῖο θέαμα αὐτὴ ἡ Ἀνθρωπότητα!: Ισχυρίζεται πώς, τάχα μου, μπορεῖ νὰ καταστρέψῃ ὅ,τι τὴν περιέχει καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς ἐπιχείρημα τούτη τὴν καταστροφή, γιὰ νὰ λύσῃ τὶς ἐσωτερικές της ὑποθέσεις…

σίσυφος-στούκ-διέλευση

[Φρὰντς Στούκ. Σίσυφος.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-