Ἐγκλεισμοί

Διαμάχες ἄγριες ξεσπᾶνε, γιατὶ δέ διαπιστώνεται πὼς μία στάση ἐμπεριέχεται σὲ κάποιαν ἄλλη. Ὅμως, ἐνῷ τὸ μέρος δέν ἀντιλάμβανεται ὅ,τι τὸ ὑπερβαίνει, καί, γι’ αὐτό, τὸ ἀποκηρύσσῃ, ἀλήθεια,.. πόσο ἀστόχαστο εἶναι γιὰ τ’ ὅλον νὰ μήν ἀναγνωρίζῃ τὰ ὑποσύνολά του;..

κλασματογενές-σύνολο-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-