Ἐγκλεισμοί

Διαμάχες ἄγριες ξεσπᾶνε, γιατὶ δέ διαπιστώνεται πὼς μία στάση ἐμπεριέχεται σὲ κάποιαν ἄλλη. Ὅμως, ἐνῷ τὸ μέρος δέν ἀντιλάμβανεται ὅ,τι τὸ ὑπερβαίνει, καί, γι’ αὐτό, τὸ ἀποκηρύσσῃ, ἀλήθεια,.. πόσο ἀστόχαστο εἶναι γιὰ τ’ ὅλον νὰ μήν ἀναγνωρίζῃ τὰ ὑποσύνολά του;..

κλασματογενές-σύνολο-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-