Ἐθνικὸς εὐεργέτης

Γιὰ τὴ στήριξη τῆς πολιτείας καὶ τῶν ὁσίων τραπεζῶν μας (ἰδίως τῶν τελευταίων), λέω νὰ πουλήσω τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ νὰ δωρίσω τὸ ποσὸ στὸ καινούργιο ταμεῖο…

Ἐφόσον κατάφερε ὁ ἡ γ έ τ η ς μας νάχῃ ἕδρα ἑλληνική, τί ἔχω νὰ φοβηθῶ;..

Στὴν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχουν λῃστές!

Ἡ συνεισφορά μου θάν' ἱερή!

Ἴσως κιόλας ἀνακηρυχτῶ ἐθνικὸς εὐεργέτης…

Τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημοκρατία μας!

Οἱ ἐθνοπατέρες μας, ποὺ ἀποκρούουν κάθε ξένη ἐπίθεση, δίνουν τὸ δικαίωμα σ' ἔμενα, τὸν ἀπλὸ ἐλεύθερο ἐπαγγελματία, ν' ὁραματίζομαι μεγαλεῖα ἑνὸς Ζάππα!

Ὅλοι μαζί, λοιπόν:

Συμφωνία! Καὶ τὰ σπήλαια

τῆς γῆς ἐβόουν: Συμφωνία!..

Καὶ τῶν αἰώνων τὰ ὄργανα

ἴσως θέλει ἀντηχήσουν

πάντα: Συμφωνίαααααααααααααα!

[Ἐπισυνάπτεται προσωπογραφία τοῦ ἐμπνευστῆ Εὐάγγελου Ζάππα κι ὁ Διανέλλος, ὡς Σαμουὴλ στὸ Κούγκι, νὰ θωρῇ τὴν Αἰωνιότητα…]

ζάππας-διέλευσηδιανέλλος-σαμουήλ-κούγκι

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-