Ἐλπίδα

Στὶς μοναχικές ὧρες τοῦ βαθυσκόταδου,

σὰν τρεμοσβήνῃ κάθε σκέψη φωτεινή,

ἔρχετ’ ἡ ἴδια ἡ  ζ ω ὴ νὰ ὑπενθυμίσῃ

τὴν ὕπαρξή σου μές στὸν Κόσμο.

 

Τότε,

σπούδασε τὴν ὑπομονή,

προφύλαξε ὅ,τι πολύτιμο ἔχεις

—τὴν ἀγάπη σου, τὴν ἀξία σου—

ἀπ’ ἄθλια λόγια κ’ ἔργα,

ἀπ' τὶς δικές σου πράξεις,

 

καὶ χαῖρε!

μπλέ-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-