Ἐντιμότητα

Ἡ ἐντιμότητα εἶναι ἡ καλύτερη πολιτική.

Ἀγγλικὴ παροιμία

Καί, πάντα, ἡ συντομωτέρη καὶ πλέον οἰκονομημένη ὁδὸς ποὺ ἑνώνει δυὸ σημεῖα – ἰδίως παρουσίᾳ ἐμποδίων…

fractal-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-