Ἐξερεύνηση τοῦ Πλάτωνα

[Anthologia greaca, Griechisch-Deutsch ed. Hermann Beckby, Enrst Heimeran Verlag, München, χ.χ, τομ. IV, σελ. 290, 39b.]

Τὰ τοῦ Πλάτωνος ἐξερευνήσας βάθη,

Ἂν ἐξερευνήσῃς τοῦ Πλάτωνα τὰ βάθη,

τὰ τῶν λογισμῶν ἐξερίζωσας πάθη.

θὰ ξεριζώσῃς τῶν λογισμῶν τὰ πάθη.

αρματηλάτης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-