Ἐξ ἀδιαιρέτου

Ὑπάρχει μιὰ ἑδραία βάση τῆς ταυτότητας: τὸ βίωμα – οἱ πράξεις οἱ τετελεσμένες.

Κι ἂν τὸ βίωμα εἶναι κοινό, κατὰ τοῦτο δυὸ ταυτότητες ἔχουν κοινὴ ὑπόσταση· κατὰ τοῦτο ἡ μιὰ ταυτότητα εἶναι μέρος τῆς ἄλλης.

σχάση-ατόμου-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-