Ἐπανεισαγόμενα φύκια γιὰ μεταξωτές κορδέλλες...

…Καλύτερα

πάλιν νὰ χρεμετίσωσι

στὸν Κιθαιρῶνα Τούρκων

ἄγριαι φοράδες…

Ἀνδρέα Κάλβου Αἱ Εὐχαί

Δέν ἔχουν παραδώσει ἐκούσια μονάχα βιὸς καὶ γῆ, μὰ καὶ τὸ ἴδιο τους τὸ γοῦστο – πρῶτ' ἀπ' ὅλα τὴν προσωπική τους κρίση: Ὅ,τι σαλπίζουν οἱ ἀστόχαστοι κι ἀδιάβαστοι τουρίστες, μεμιᾶς οἱ ἰθαγενεῖς ὑπηρέτες τὸ τιμοῦν σὰ νάτανε θεοῦ γράμμα… Τολμᾶνε κιόλας νὰ μιλοῦν γιὰ  ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α  κι ἅλλες λέξεις ἠχηρές..- καὶ χρεμετίζουν οἱ φοράδες στὶς ἅμαξες τῶν ἀλλοδαπῶν πλασιέ…

κάζιμιρ-μάλεβιτς-άμαξα-διέλευση

[Κάζιμιρ Μάλεβιτς. Κινούμενη ἅμαξα. 1913.]

 

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-