Ἐπικούρεια «Τετραφάρμακος» κατὰ Φιλόδημο

τετραφάρμακος-διέλευση

[Τετραφάρμακος. Papyrus Herculaneum 1005, IV,9-14.]

Ἄφοβον ὁ θεός·

Φόβος κανείς γιὰ τὸ θεό·

ἀν[ύ]ποπτον ὁ θάνατος

καμμιά θανάτου ἀγωνία,

καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητο[ν],

καὶ τ' ἀγαθὸ μὲν εὔκολα  κ α τ α κ τ ι έ τ α ι,

τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκα[ρ]τέρητον.

γιὰ δὲ τὸ κακό, ἡ  κ α ρ τ ε ρ ί α  εὔκολη. 

[] = κενὰ στὸν πάπυρο

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Παραθέματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-