Ἐπιλογή

Ὅταν  ἕ ν α ς  ὁρίζει μ’ ἀπόλυτο τρόπο τὶς μοῖρες ἑνὸς κράτος, τὸ πολίτευμα λέγεται ἀπολυταρχία.

Ὅταν λίγοι κυβερνᾶν κάποιον τόπο, διέπει τὸ κράτος πνεῦμα ὀλιγαρχικό.

Ὅταν ὁ συσχετισμὸς δυνάμεων ἀντανακλᾷ τὴ βούληση τοῦ εὐρύτερου δυνατοῦ σχηματισμοῦ ἐντὸς τῆς κοινωνίας, τοῦ δήμου, ἡ πολιτεία διοικεῖται δημοκρατικά.

Ὅταν μιὰ μάζα ἀμόρφωτη καὶ χειραγωγούμενη δίνει ἄλλοθι στὶς κινήσεις ἄλλων, ἡ κατάσταση ὀχλοκρατεῖται.

Καθένας νὰ διαλέξῃ τί ἀπ’ ὅλα τὰ παραπάνω —ἢ καὶ κανένα τους— συμβαίνει στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα.

Ὕστερα ἂς ἀναμετρηθῇ μὲ τὸν καθρέφτη του γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῆς ἀπάντησής του.

πιόνι-καθρέφτης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-