Ἐπισιτίζοντας τοὺς βαρβάρους...

…Οἱ βάρβαροι φάγανε σήμερα…

…Καὶ χόρτασαν καλά…

 

Πιάσανε τὶς πένες τους, ἀνοίξαν τὰ κατάστιχα

κι ἀρχίσαν νὰ νομοθετοῦνε.

 

…Καλοταϊσμένοι στέκονται στὸ θρόνο

κοιτῶντας μές ἀπ᾿ τοὺς κίωνες τὸν ἥλιο.

Στολισμένοι μὲ σατὲν καὶ βαριὲς γραβάττες.

 

…Περιμένουνε τοὺς φύλαρχους

νὰ τοὺς δώσουν τὴν περγαμηνή.

Τοὺς ἔχουν γράψει νόμους, ὁδηγίες.

…Οἱ φύλαρχοι θαμπώνονται ἀπ᾿ τὰ πολλά.

Ἔχουν ἔτσι κάτι τέλοσπάντων νὰ πᾶνε στὴ φυλή τους.

…Κάποιο πάτημα νὰ ποῦνε τὰ δικά τους.

Νὰ στήσουνε τὰ ψεύδη τους, νὰ δώσουν τὴ γραμμή τους!..

 

…Οὐδόλως βαριοῦνται οἱ ἰθαγενεῖς τοὺς λόγους τοὺς μεγάλους.

Ἀρέσκονται στὶς εὐφράδειες, θέμα τους πάντα οἱ δημηγορίες,..

λογιῶν-λογιῶν…

 

…Γεμίσανε γι᾿ ἄλλη μιὰ φορὰ οἱ δρόμοι,

βούηξαν οἱ πλατέες, 

κ᾿ οἱ ἴδιοι αὐτοί μετὰ 

ἐνημερώνονται στὰ σπίτια τους…

τακτικά,.. 

ἔγκυρα.

 

…Ἐν πάσῃ περιπτώσει:

οἱ βάρβαροι –τοὺς λένε– εἶναι ἡ μόνη λύσις.

 

[Μάρτιος 2014 γιὰ τὴν τότε (;) πολιτικὴ ἡγεσία.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-