Ἐπιστασία

Ἄριστοί εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, οἱ θεοί…[1]

 

Καί, ἀφοῦ σὲ κάθε θρησκεία καὶ μυθολογία τὸ κοντινότερο τῶν θεῶν εἶν’ οἱ ἄνθρωποι, ἐπιτέλους γιὰ καλὸ  δ ι κ ό  τους καὶ τῶν ὄντων, ποὺ τοὺς συναντᾶνε, ἂς ἀναλογισθοῦν τὴν εὐθύνη τῆς δικιᾶς τους ἐπιστασίας…

 

 


[1] Πλάτωνος Φαίδων, 62d 5· κείμενο ἀπό: Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet, Oxonii e Τypographeo Clarendoniano, χ.χ., τομ. Ι. 

λεονάρτο-ντα-βίντσι-βιτρούβιος-διέλευση

[Λεονάρντο ντὰ Βίντσι. Οἱ ἀναλογίες τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Βιτρούβιο. ~1490.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-