Ἐσωτερίκευση

Τὸ ἐλάχιστο νὰ μελετᾶς,

ν’ ἀνακαλύπτῃς τῆς Φύσης

τὸ καλοκρυμμένο μυστικό·

ἐντός σου νὰ ἑδραιώνεται

τοῦ  ὅ λ ο υ  ἡ συνείδηση·

τὸ μέγεθός σου σύμμετρο

νὰ ὀρθώνεται ἀκέραιο

σὲ κάθεμιά ἐμπειρία –

ὄχι ν’ ἀναζητᾶς παρηγοριὰ

στ’ «ἀσήμαντα» καὶ ταπεινὰ

γιὰ τὰ δικά σου ποταπά.

πουλάκι-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-