Ἐφικτὸ κι ἀνέφικτο

[Ἀπόδοση ἀπό: Goethes Sprüche in Prosa, Maximen und Reflexionen, herausgegeben und eingeleitet von Herman Krüger-Westend, Insel Verlag, Leipzig, 1908, σελ. 74.]

Στὴ θεωρία καὶ τὴν πράξη,

πρέπει νὰ διακρίνεται

τὸ ἐφικτὸ ἀπ’ τὸ ἀνέφικτο·

διαφορετικὰ, στὴ γνώση

καὶ στὴ ζωή, ἐλάχιστα

μποροῦν νὰ γίνουν…  

κλέε-θάλαμος-πέτρινος-διέλευση

[Πάουλ Κλέε. Πέτρινος θάλαμος. 1929.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-