Ἑρρίκος Ἴψεν, «Ἕνας "φίλος" τοῦ λαοῦ...»

[Κείμενο ἀπό: Henrik Ibsen, Samlede værker, Gyldendalske Boghandels Forlag, København, 1898, τ. ΙΙΙ, σελ. 109-10, Brand, Πράξη Τρίτη.]

BRAND:

ΜΠΡΑΝΤ:

Der går en fuldblods folkets mand, 

Νά ἕνας καθαρόαιμος ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ!:

retsindigt tænkende, velvillig, 

Ἐνάρετος, καλόβουλος,

på sin vis virksom, varm og billig, –

δραστήριος κατὰ τὴ γνώμη του, θερμὸς κ’ ἐπιεικής… 

og dog en svøbe for sit land. 

κι ὅμως μιὰ συμφορά γι’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ χώρα!

Ej jordfald, flom og vinterblæst, 

Μήτε χιονοστιβάδα, πλημύρα, ἄγρια χειμωνιά –

ej hungersnød, ej frost og pest, 

οὔτε πανούκλα, πάγος καὶ λιμός

forvolder halvt det nederlag, 

ἀφήνουνε τὰ μισά ρημάδια

som slig en mellem år og dag. 

ἀπ’ ὅσα τοῦτος κάθε χρόνο σπέρνει!

Af landeplagen  l i v  kun røves; – 

Ἡ μάστιγα σοῦ κλέβει μόνο τὴ  ζ ω ή,..

men han –! Hvor mange tanker kløves, 

μὰ  δ α ῦ τ ο ς!..  Πόσων τὸ στοχασμὸ σπηλώνει,

hvor mange friske viljer sløves, 

πόσων γενναίων τὴ βούληση λαβώνει,

hvor mange stærke sange døves 

πόσων τρανῶν  β ο υ β α ί ν ε ι  τὸ σκοπὸ

af slig forklemt, trangbrystig sjæl! 

μιὰ τέτοια στριφνὴ ψυχὴ στενόμυαλη;!.

Hvor mangt et smil på folkemunde, 

Πόσα χαμόγελα στὰ χείλη τοῦ λαοῦ,

hvor mangt et lyn i folkebarm, 

πόσες φωτιές μέσα στὰ στήθια του

hvor mangen løftnings lyst og harm, – 

καὶ πόσες ὑποσχέσεις —ὠργισμένες, φωτεινές!—

der frem til dåd sig vokse kunde, – 

πράξεις θὰ γίνονταν, μὰ κ’ ἔργα,..

slog ikke blodløst han ihjæl! 

ἂν δέν τὰ χτύπαγε θανατερά, χωρίς νὰ τρέξῃ  α ἷ μ α!

κοράκι-διέλευση

 

 

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-