Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Δάνεια!..»

σήμα-σειράς-ίψεν

[Ἀπ' τὴν εἰσαγωγὴ στὴ 2η ἔκδ. τῆς Γιορτῆς στὸ Σόλχαουγκ τὸ 1883· ὁ δραματουργὸς ἀναφέρεται στοὺς κριτικοὺς τοῦ καιροῦ του, μὰ ἡ σύγκριση καὶ μ' ἄλλες ἐποχὲς καὶ καταστάσεις εἶν' αὐτόματη…]

Ζοῦσαν μὲ δάνεια ἀπὸ διάφορες πλευρές: Τὴ [] σκέψη τους τὴν εἶχαν ἄλλοι ἀπὸ καιρό σκεφθῆ καὶ διατυπώσει· ἐξίσου τὶς ἀπόψεις τους. Ἡ [] θεωρία τους δανεισμένη· [] ἡ πολεμική τους, δανεισμένη καί στὰ μείζονα καί τὰ ἐλάσσονα· ἡ νοοτροπία τους ὁλόκληρη, δανεισμένη! Δάνεια δεξιά, δάνεια ἀριστερά, δάνεια παντοῦ! Μόνη πρωτοτυπία: ἡ ἐσφαλμένη κι ἄκαιρη ἐφαρμογὴ τῶν δανείων!   

δάνεια-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ἑρρῖκος Ἴψεν Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-