Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Δάνεια!..»

Ζοῦσαν μὲ δάνεια ἀπὸ διάφορες πλευρές: Τὴ [] σκέψη τους τὴν εἶχαν ἄλλοι ἀπὸ καιρό σκεφθῆ καὶ διατυπώσει· ἐξίσου τὶς ἀπόψεις τους. Ἡ [] θεωρία τους δανεισμένη· [] ἡ πολεμική τους, δανεισμένη καί στὰ μείζονα καί τὰ ἐλάσσονα· ἡ νοοτροπία τους ὁλόκληρη, δανεισμένη! Δάνεια δεξιά, δάνεια ἀριστερά, δάνεια παντοῦ! Μόνη πρωτοτυπία: ἡ ἐσφαλμένη κι ἄκαιρη ἐφαρμογὴ τῶν δανείων!   

Ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ στὴ δεύτερη ἔκδοση τῆς Γιορτῆς στὸ Σόλχαουγκ τὸ 1883.

Henrik Ibsen, Samlede værker, Gyldendalske Boghandels Forlag, København, 1898, τομ. Ι, σελ. 128.

δάνεια-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-