Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Μιὰ πάπια, μὰ ποιά πάπια..- μιὰ πάπια, μὰ ποιανοῦ;..»

[Ἀπ' τὴ Β΄ πράξη τῆς Ἀγριόπαπιας· μετάφραση: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.]

ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ: Ἕνα πουλὶ μέσα. Εἶναι πάπια;

ΕΚΝΤΑΛ (Προσβεβλημένος): Προφανῶς κ᾽ εἶναι πάπια!

ΓΙΑΛΜΑΡ: Ἀλλὰ σὰν τί πάπια νομίζεις;..

ΧΕΝΤΒΙΓΚ: Δέν εἶναι μιὰ συνηθισμένη πάπια…

ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ: Οὔτε πάπια Βαρβαρίας.

ΕΚΝΤΑΛ: Ὄχι, κύριε… Βέρλε. Δέν εἶναι Βαρβαρίας -εἶναι μιὰ ἀγριόπαπια. Τό «πουλί», ποὺ λές κ᾿ ἐσύ,.. εἶναι μιὰ ἀγριόπαπια. Ἡ δικιά μας ἀγριόπαπια, ἀγαπητέ μου.

ΧΕΝΤΒΙΓΚ: Ἡ δ ι κ ι ά μ ο υ ἀγριόπαπια. Γιατὶ σὲ μ έ ν α ἀνήκει.

αγριόπαπια-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ἑρρῖκος Ἴψεν Θέατρο
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-