Ἑρρῖκος Ἴψεν, «Ἄστρα σὲ φωτεινὸ νεφέλωμα» («Stjerner i lyståge»)

σήμα-σειράς-ίψεν

[Μετάφραση ἀπὸ Henrik Ibsens Skrifter.]

Just under min kometfærd mod en egn,

Ἀκριβῶς κάτω ἀπ’ τὴν τροχιά μου τοῦ κομήτη,    

hvorhen jeg stævned for at finde hjemmet,   

ὅπου τράβαγα λοιπὸν γιὰ νἄβρω σπίτι,

i verdensrummet viste sig en fremmed

ξένος στὸ διαστρικὸ τὸ χῶρο φανερώθηκε –

uventet gæst ved Andromedas tegn. 

ἀπρόσμενα ἀπ’ Ἀνδρομέδα μ’ ἐπισκέφθηκε.

                   

Der bæres bud ned til vor gamle jord,

Ἔφερνε μήνυμα στὴ γέρικη τὴ Γῆ

at ude i det højtidsstille fjerne

πὼς κεῖ στὰ βάθη, στὴν ἀπόλυτη σιωπή, 

der havde kaos skabt sig til en stjerne,

τὸ χάος, κάποιου ἀστεριοῦ ἐλαβε τὴ μορφή

da det slog ind på samlingslovens spor. –

μὲ τῆς παγκόσμιας τῆς ἕλξης τὴν πυγμή.

                   

Jeg fandt et andet kaos rundt omkring,

Ἕνα χάος ἐκεῖ συνάντησα κυκλωτικό:        

med spredte viljer og med skilte veje

Ποθοῦσε κάθε πρᾶγμα δρόμο διαφορετικό –         

og uden drift til fælles banesving    

δίχως ἐκεῖνο νὰ σπεύδῃ σὲ μιὰ τροχιὰ κοινή –

og uden higen mod et midtpunkts leje.       

δίχως νὰ τὸ διέπῃ τάση πρὸς μία θέση κεντρική.

                   

Men da jeg atter stod i fjernets stilhed,

Μὰ ὅταν ξαναβρέθηκα στὴ σιωπὴ τὴ μακρινὴ      

da tog jeg varsel af hvad der var sket, –     

τότε κατάλαβα πραγματικά τί ‘χε συμβῆ,..

tog varsel af hvad selv jeg havde set:

κατάλαβα τί ‘χα ὁ ἴδιος μόλις δεῖ:

lystågers samling til en stjernes billed.

ἄστρο ἀπὸ νεφέλωμα εἶχε μορφωθῆ.       

                   

Lyståger tror jeg på, skønt uden orden,

Πιστεύω στὰ νεφελώματα καὶ δίχως νἄχουν τάξη,  

kaotisk løst den vælter sig i nord;   

χαοτικὰ ὅπως στὸ Βορρᾶ κινοῦνται·

jeg tror den er på samlingslovens spor, –     

πιστεύω ὅτ’ εἶν’ ἡ παγκόσμια ἡ ἕλξη,..

en lysrig stjerne i sin første vorden.

κι ἄστρα λαμπρὰ πρωτοδημιουργοῦνται.

γαλαξίας-ανδρομέδα-διέλευση

[Ὁ Γαλαξίας τῆς Ἀνδρομέδας.]

Στὶς κατηγορίες: Ἑρρῖκος Ἴψεν Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-