Ἔζρα Πάουντ, «Ἡ λογοτεχνία...»

Ἡ λογοτεχνία εἶν' ἐπικαιρότητα

ποὺ  μ έ ν ε ι  πάντα ἐπίκαιρη…

Ἀπόδοση ἀπό: Ezra Pound, ABC of Reading, faber and faber, London-Boston, 1951, σελ. 29.

νέα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-