«Ἔρωτ' ἀνίκητε στὴ μάχη...» - Σοφοκλέους «Ἀντιγόνη», Γ' Στάσιμο

[Κείμενο ἀπό: Sophoclis Fabulae, recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt H. Lloyd-Jones et N. G. Wilson, Oxonii e typographeo Clarendoniano, Oxford, 1990,σελ. 214-5, στ. 781-800. Ἀντιβολὴ μέ: Sophocles, Antigone, edited by Mark Griffith, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, σελ. 99-100, στ. 781-800.]

 

Ἔρως ἀνίκατε μάχαν,

Ἔρωτ’ ἀνίκητε στὴ μάχη,

Ἔρως, ὃς ἒν κτήμασι πίπτεις,

Ἔρωτα π’ ὁρμᾷς στὰ χτήματα,

ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς

ποὺ στὰ μαλακὰ τὰ μάγουλα

νεανίδος ἐννυχεύεις,

ξενυχτᾶς τῶν κοριτσιῶν,

φοιτᾷς δ’ ὑπερπόντιος ἔν τ’

ποὺ πᾶς πέρα-δῶθε τὸν πόντο

ἀγρονόμοις αὐλαῖς·

καὶ τὶς αὐλὲς τῶν ἀγροτόσπιτων·

καί σ’ οὔτ’ ἀθανάτων φύξιμος οὐδεὶς

ἀπὸ σὲ κανείς ἀθάνατος καταφύγιο δὲ βρίσκει –

οὔθ’ ἁμερίων σὲ γ’ ἀν-

μήτ’ ἄνθρωπος πούχει ζωὴ  ὁλιγοήμερη·

θρώπων, ὁ δ’ ἔχων μέμηνεν.

κι ὅποιος σὲ δέχεται, ἀποτρελλαίνεται!

 

Σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους

Ἐσὺ ἄδικους τοὺς δίκαιους 

φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβᾳ·

κάνεις, τὰ μυαλὰ γυρίζοντας μ' ὁρμή, σὰν τοὺς λαβώνῃς·

σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνδρῶν

ἐσὺ καὶ στῶν ἀντρῶν τὶς συζητήσεις

ξύναιμον ἔχεις ταράξας·

— μὲ τὸ ἴδιο αἷμα ἀκόμα — φέρνεις ταραχή!

νικᾷ δ’ ἐναργὴς βλεφάρων

Νικάει ὁ φανερὸς στὰ βλέφαρα

ἵμερος εὐλέκτρου

ἵμερος τῆς ὡραίας στὸ κρεββάτι

νύμφας, τῶν μεγάλωνπάρεδρος ἐν ἀρχαῖς

νύφης -αὐτός ποὺ στοὺς ἀρχαίους στέκει πλάι

θεσμῶν· ἄμαχος γὰρ ἐμ-

τοὺς νόμους· γιατὶ ἀκαταμάχητος

παίζει θεὸς Ἀφροδίτα.

<ὅλους τοὺς> περιπαίζει θεός: ἡ  Ἀ φ ρ ο δ ί τ η.

έρως-κύλιξ-διέλευση

[Ἔρως. Ἀττικὴ ἐρυθρόμορφη κύλιξ. 510-500 π.Χ.]

 

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-