Ἕνα ἀπειροελάχιστο ἄγγιγμα...

Πολλές φορές, ἕν' ἁπλό… «σκούντημα» συντομεύει τὴν ὅλη (ἴσως καὶ χρονοβόρα) διαδικασία ἐπιστροφῆς τοῦ φυσικοῦ συστήματος στὴν ἰσορροπία..- ἕν' ἀπειροελάχιστο ἄγγιγμα, μιὰ ἀγνὴ ἀνθρώπινη φροντίδα δίχως πίεση καὶ βία, θὰ ἐπιφέρῃ τὸ ποθούμενο…

Τί μέγιστο πρᾶγμα ἡ Φύση!

Τί δεινὸ φαινόμενο, ὁ ἄνθρωπος!

Πόσο ἁπλές οἱ σχέσεις μας, ὅταν πιά κ α τ α λ α β α ί ν ο υ μ ε…

πέτρα-φτερό-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-