Ἡρακλείτου Ἐκλογαί

Σίβυλλα μαινομένῳ στόματι

ἀγέλαστα φθεγγόμενη: 

 

Ὁδὸς ἄνω-κάτω

μία καὶ ὡυτή. 

 

Κ ό σ μ ο ν  τόνδε,

τὸν αὐτὸν ἁπάντων,

οὔτε τὶς θεῶν,

οὔτε τὶς ἀνθρώπων

ἐποίησεν,

ἀλλ’ ἦν ἀεί

καὶ ἔστιν

καὶ ἔσται:

πὺρ ἀείζωον·

ἀπτόμενον μέτρα –

ἀποσβεννύμενον μέτρα. 

 

Ἥλιος οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα·

εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης

ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν. 

 

Α ἰ ὼ ν  παῖς

ἐστὶ παίζων,

πεσσεύων·

παιδός ἡ βασιλήιη. 

Ἁρμονίη ἀφανής,

φανερῆς κρείττων. 

 

Τὰ δὲ πάντα

οἰακίζει κεραυνός. 

 

Ξυνόν ἀρχὴ καὶ πέρας

ἐπὶ κύκλου. 

ηράκλειτος-δημόκριτος-κλάρενμπέεκ-διέλευση

[Ρενὲ Κλάρενμπέεκ. Ἡράκλειτος καὶ Δημόκριτος.]

Στὶς κατηγορίες: Παραθέματα Ποιήματα Φιλοσοφία
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-