Ἡ «δημόσια» συζήτηση

Πρώτη ὑφαρπάζεται ἀπ’ τὶς ἐξουσίες ἡ ἐπιλογὴ ὅσων «συζητοῦνται ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη», ἐκείνων ποὺ ἀποτελοῦν «ἀντικείμενο δημοσίου διαλόγου»· ἐκεῖ πιὰ κάθε νουνεχὴς καλό νὰ ἐπιδεικνύῃ μέγιστη αὐτοσυγκράτηση καὶ νὰ κατακτᾷ θέση προνομιακοῦ παρατηρητῆ – ὅποιοι μιλοῦν, ἄλλωστε, δέ θέλουν νὰ λυθοῦν προβλήματα, ἀλλὰ μέσῳ τοῦ κουρνιαχτοῦ, ποὺ θὰ σηκώσουν, νὰ βρεθοῦν μές στὴ θολούρα τάχιστα σὲ κάποιο θῶκο…  

θύελλα-σκόνης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-