Ἡ μισή ἀλήθεια...

Μακάρι τὸ πρόβλημα νάταν ὅσοι ψεύδονται καταφανέστατα!.. Τὸ ἀνεπανόρθωτο κακὸ τὸ διαπράττουν ὅσοι μαγαρίζουν μιὰν ἀλήθεια μὲ τὸ δικό τους ψέμα. Τότε δοξάζεται τὸ ψέμα ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς τους καὶ λοιδωρεῖται ἡ ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους.

ρόθκο-λευκό-κόκκικο-διέλευση

[Μᾶρκ Ρόθκο. Λευκὸ πάνω σὲ κόκκινο. 1957.]

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-