Ἡ μισή ἀλήθεια...

Μακάρι τὸ πρόβλημα νάταν ὅσοι ψεύδονται καταφανέστατα!.. Τὸ ἀνεπανόρθωτο κακὸ τὸ διαπράττουν ὅσοι μαγαρίζουν μιὰν ἀλήθεια μὲ τὸ δικό τους ψέμα. Τότε δοξάζεται τὸ ψέμα ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς τους καὶ λοιδωρεῖται ἡ ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους.

ρόθκο-λευκό-κόκκικο-διέλευση

[Μᾶρκ Ρόθκο. Λευκὸ πάνω σὲ κόκκινο. 1957.]

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-