Ἡ νύχτα τῶν δολοφόνων

Κ’ ἦρθε μία Κυριακὴ

πούφερε ὀχτώ ὡραίους

νὰ καθίσουνε παρέα

σὲ μιὰν ὄμορφην αὐλή.

 

Ἦταν ὅλοι ἀρχηγοί:

ὁ χρονοταξιδευτής,

ὁ ψηλὸς μουστακαλής,

ὁ δεινὸς ἐθνικιστής,

ἡ κυρία ἡ σκληρή,

ὁ σωστός κομματιστής,

ὁ ποταμίσιος ἐκσυγχρονιστής,

ὁ κεντρῶος ἀνανεωτής,

κι ὁ χοντρὸς μὲ τὸ μενίρ.

 

Τάβαλανε κάτω

μὲ μεγάλη προσοχή…

 

Ὕστερ’ ἀπὸ διαφωνίες

—ἔντονες, τρικυμιώδεις—

 

ἐντέλει ἀνακαλύψανε

τὴ μοναδική προοπτική…

 

«Ἂν ἀρχίσουμε καὶ σφάζουμε

κάθε δίποδο καὶ ζῶο

μές σὲ τοῦτο τὸ τσαρδί,

 

τί τὸ θέλουμε τὸ πρόγραμμα; –

περίπατο θὰ πάῃ κάθ' ἀνάγκη

γιὰ τὴ μέγιστη προσαρμογή!»

 

Ἔτσι λοιπόν ξεκίνησαν

καὶ βάλανε μὲ ζῆλο μπρὸς

τὴν ἰδέα τὴ λαμπρή.

 

Ἄδειος τόπος,

θάνατος στὴ ζωή,

μὰ ἡ οἰκονομία

 

πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα:

 

μὲ τάση

 

ἀ ν ο δ ι κ ή!

[Ἅμα λάχῃ κ΄ οἱ ὀχτὼ γίνουν ἑννιά, τὰ παραπάνω άλλάζουν μὲ μικρές, μή οὐσιαστικὲς μετατροπές…]

κοράκια-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-