Ἡ πυρομανὴς Εὐρώπη...

Ὁ ὕμνος τῆς πυρομανοῦς Εὐρώπης:

 

Χαρά, ὡραία θεία σπίθα,

κόρη ἀπὸ τὰ Ἠλύσια πεδία,

φτάνουμε μεθυσμένοι ἀπὸ τὴ φλόγα,

οὐράνια, στὸν ἱερό βωμό σου.

[Ἐπισυνάπτεται ἐκτέλεση τῆς μελωποίησης τοῦ Μπέτοβεν ἀπὸ 10.000 Κινέζους…]

Στὶς κατηγορίες: Μουσική Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-