Ἡ συνείδηση

Εἶναι στιγμὲς ἀνάερες

ποὺ ὁ λόγισμος ἀργεύει

κι ὁ νοῦς ὁ πολυμήχανος

στέκει καὶ ξαποσταίνει.

 

Σ’ ἐκεῖνες τὶς μικρές,

εὐλογημένες παύσεις,

φωτίζεται μεμιᾶς

ὁλάκερος ὁ Κόσμος.

 

Μές στὸ δεινὸ τὸ φῶς

ὁ φόβος γιγαντώνεται

κ’ ἡ θέληση κομπιάζει.

 

Τότε, προβάλλει ἀθόρυβα,

τῆς Ὕπαρξης τὸ ὑφάδι.

 

Ὑπάρχει πιὰ

 

σ υ ν ε ί δ η σ η.

υπερκαινοφανής-αστέρας-διέλευση

[Κατάλοιπα ὑπερκαινοφανοῦς ἀστέρα.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-