Ἡ συνείδηση

Εἶναι στιγμὲς ἀνάερες

ποὺ ὁ λόγισμος ἀργεύει

κι ὁ νοῦς ὁ πολυμήχανος

στέκει καὶ ξαποσταίνει.

 

Σ’ ἐκεῖνες τὶς μικρές,

εὐλογημένες παύσεις,

φωτίζεται μεμιᾶς

ὁλάκερος ὁ Κόσμος.

 

Μές στὸ δεινὸ τὸ φῶς

ὁ φόβος γιγαντώνεται

κ’ ἡ θέληση κομπιάζει.

 

Τότε, προβάλλει ἀθόρυβα,

τῆς Ὕπαρξης τὸ ὑφάδι.

 

Ὑπάρχει πιὰ

 

σ υ ν ε ί δ η σ η.

υπερκαινοφανής-αστέρας-διέλευση

[Κατάλοιπα ὑπερκαινοφανοῦς ἀστέρα.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-