«Ἡ σφεντόνα» - ἀπὸ τὸ μονόλογο «Μακιαβέλλι»

[Θέατρο ΜΠΙΠ, ἀπὸ 19 Ὀκτωβρίου, κάθε Παρασκευὴ στὶς 21.15· περισσότερες πληροφορίες, ἐδῶ.]

Μιὰ δημοκρατικὴ πολιτεία πρέπει ν’ ἀκολουθῇ τὸ παράδειγμα τοῦ νεαροῦ Δαυίδ: Ὅταν ὁ Σαοὺλ τοῦ πρόσφερε τὰ ὅπλα του, γιὰ νὰ νικήσῃ τὸ γίγαντα Γολιάθ, αὐτὸς προτίμησε τὴν ταπεινὴ σφεντόνα!.. Ἤξερε καλά πὼς ἐκείνη – ὅπλο κατάδικό του – ἄκουγε μονάχα σ’ αὐτόν. Κι ἂς φαινόταν στὸ στράτευμα τοῦ Σαοὺλ ἀ σ τ ε ί α… Κι ὅσο δημοκρατικώτερη εἶναι μιὰ πολιτεία, τόσο περισσότερο τιμάει τὴν ταπεινὴ σφεντόνα…

Δαβίδ-Φλωρεντία-Μακιαβέλλι

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Μακιαβέλλι
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-