Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου

[Ἀπὸ τὸ θεατρικὸ μονόλογο Μακιαβέλλι (Διορθώσεις, Ἀθήνα, 2016, σελ. 176)]

Τί παραπάνω εἶν’ ὁ ἄνθρωπος παρὰ ἡ μείξη ὅλων τῶν κτηνῶν;.. Τὴν  ἕ κ τ η  μέρα τὸν δημιούργησε ὁ Θεός, γιατὶ ὅλα τ’ ἄλλα θηρία ἔπρεπε νὰ προηγοῦνται σὰν εὐγενῆ πειράματα γιὰ τὴν τελείωσή του.

ντύρερ-λιοντάρι-διέλευση

[Ἄλμπρεχτ Ντύρερ. Λιοντάρι. 1494.]

Στὶς κατηγορίες: Θέατρο Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-