Ἡ ἀνθρώπινη ἐλπίδα

Οἱ ἄνθρωποι δέν εἶν’ εὐκαιρίες ἀπόδρασης… Δέν τοὺς συναντᾷς, γιὰ νὰ ξεφύγῃς ἀπ’ τὴ ρουτίνα. Δέν εἶναι στόχοι γι' «ἀσκήσεις βολῆς»… Ἐμπειρία ἀποτελοῦν μονάχα οἱ παράστασεις τους μές στὸ νοῦ, ἀλλὰ ἡ ὕπαρξη στέκει ξέχωρα, ἔξω ἀπ’ τὸν καθένα, πάνω ἀπὸ κάθε ἀτομικό «βίωμα». Ὡς ζωὲς ἀκέραιες ἔρχονται, σὲ βρίσκουν καὶ συνοδοιποροῦν, γιὰ νὰ ξεχαστῇ ἡ συνήθεια, νὰ ἐπέλθῃ ἕνωση – πρόσωπο μὲ πρόσωπο· νὰ καταλυθῇ ἡ ἀνθρωπομᾶζα γιὰ δυό τοὐλάχιστον!

[Κυκλοφόρησε ἠλεκτρονικὰ τὸ 4ο τεῦχος τῆς Διέλευσης στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων. Διαβάστε το ἐδῶ.]

φρήντριχ-θάλασσα-πάγου-διέλευση

[Κάσπαρ Ντάβιντ Φρήντριχ. Θάλασσα πάγου. 1823-4.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-