Ἡ ἀτραπός

Μὴ εἶναι βασιλικὴν ἀτραπὸν ἐπὶ γεωμετρίαν.

Ἂν κάθεμιά συνείδηση εἶναι κ’ ἕνας τρόπος,

ἀλλιῶς θὰ σκάψῃ τὸ λαγούμι γιὰ τὸν ἥλιο

ὁ πράος, ἀλλιῶς ὁ ἀψύς· ὁ ράθυμος ἀργότερα

καὶ πιό γοργὰ ὁ δραστήριος· ὁ λεπτολόγος

τακτικότερα ἀπ’ ὅποιον συλλαμβάνει ἀμέσως

τὴν οὐσία. Στὸ τέλος, ὅμως, ὅλοι τους, θὰ φτάσουν

—μὲ τὸ δικό τους χρόνο— στοῦ ἥλιου τὶς ἀχτίδες!

Τοτέ, καθήμενος αἰώνια στὸ θρόνο τῆς ψυχῆς του,

καθείς τὰ σχήματα τοῦ νοῦ θὰ βασιλεύῃ. γεωμετρία-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-