Ὁδοιπορικό

Κάθε ζωὴ ξανοίγεται σὰ στράτα· σὲ μερικοὺς τὸ τέρμα κρύβει ἕνα ἤρεμο κατάλυμα, σ’ ἄλλους γκρεμό. Οἱ δεύτεροι ψάχνουνε ὑποτακτικοὺς κι ὄχι συνοδοιπόρους· θέλουνε προσκυνήματα – δέν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ σύμπραξη ὅ,τι κι ἂν ἰσχυρίζωνται μὲ δῆθεν μελιστάλαχτες κενολογίες. Μὰ καὶ πῶς νάβρουν ἀλλιῶς τὸ εὐκολόπιστο «θύμα»;: Καθένας νοιώθει ἐνστικτωδῶς τὸ χάσμα στὸ τέλος κ’  ἐ λ ε ύ θ ε ρ α,  ἀρνεῖται νὰ συνακολουθήσῃ…

συνοδοιπόροι-διέλευση

 

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-