Ὀδυσσεὺς δεσμώτης

Σὰν ἀποφάσισες μονάχος

καὶ δέθηκες στὸ κατάρτι

μὲ τὰ χέρια πισθάγκωνα,..

 

ὅταν ἀπάντησες μ’ ἁλυσίδες

γυρω ἀπὸ τὸ κορμὶ σφιχτές

στῶν σειρήνων τὸ κάλεσμα,..

 

στ’ ἀλήθεια, τότε μόνο θέλησες

ἐπιτέλους νὰ φτάσῃς στὴν Ἰθάκη –

νὰ ξαναγκαλιάσῃς τὴν ἀγάπη·

 

ἔνοιωσες πραγματικά

πόσο τ' αὐτόβουλα δεσμά 

λευτέρωσαν τὴν ὕπαρξη. 

οδυσσέας-δεσμώτης-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-