Ὀντολογικὲς κοινοτοπίες

Ὅλες οἱ ἐρωτήσεις ἴδιες –

κ’ οἱ ἀπαντήσεις ἴδιες:

ἄμμος μές σὲ ρύζι –

ἀγκάθια μές σὲ λάσπη.

[Ἀπόδοση Ζὲν βουδιστικοῦ στιχηροῦ σχολιασμοῦ: Opening a mountainKōan of the Zen masters, trans. Steven Jeine, Oxford University Press, Oxford, 2002, σελ. 92.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-