Ὁ γρῖφος τῆς Σφίγγας

[Κείμενο ἀπό: Anthologia Graeca, Griechisch-Deutsch ed, Hermann Beckby, Ernst Heimeran Verglag, München, 2. verbessert Aufgabe, χ.χ., τομ. IV, σελ. 202.]

Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνή,

Ὑπάρχει στὴ γῆ μὲ μόνο μιά φωνή, συνάμα: δίποδο, τετράποδο,

καὶ τρίπον· ἀλλάσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ’ ἐπὶ γαῖαν

καὶ τρίποδο· ἀλλάζει μοναχό τὴ φύση του, ἀπ’ ὅσα πά’ στὴ γῆ

ἑρπετὰ κινεῖται ἀνά τ’ αἰθέρα καὶ κατὰ πόντον.

ἕρπουνε καὶ κινοῦνται στοὺς αἰθέρες καὶ στὸν πόντο.

Ἀλλ’ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ,

Ἀλλ’ ὁπόταν βαδίζῃ πάνω στὰ περσότερά του πόδια,

ἔνθα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ.  

κουνάει τὰ μέλη του μὲ δυσκολία μεγάλη.

μορώ-οιδίπους-σφίγγα-διέλευση

[Γουστάβος Μορῶ. Οἰδίπους καὶ Σφίγγα. 1864.]

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-