Ὁ μεγεθυντικὸς φακὸς τῆς σιωπῆς

Καλύτερος μεθυντικὸς φακὸς γιὰ τ’ ἀνθρώπινα δέν ὑπάρχει ἀπ’ τὴ  σ ι ω π ή·  ἂν τὴν ἀσκῇς, ὅλα μὲ τὸν καιρὸ ξεμασκαρεύονται. Ὅμως μεγεθυμένα, ἡ κίνηση κι ὁ λόγος τοῦ φαύλου φανερώνονται τόσο προκλητικὰ καὶ χυδαῖα, ποὺ σὲ παρωθοῦν νὰ ἐκφραστῇς ἀποτραβῶντας τὴν ἀποκαλυπτική ματιά-σιωπή σου…

μεγεθυντικός-φακός-διέλευση  

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-