Ὁ νεωκόρος

Ἂν ἤμουνα πιστός

καὶ ἄναβα καντήλι,

θάθελα νάβγαινα πρωί,

στῆς ἐκκλησιᾶς τὴν πόρτα

ν’ ἀδράχνω τὸ σχοινάκι μου – 

νὰ πιάνω τὸ σκοπό μου…

 

Θὰ ξύπναγα ὅλον τὸ λαό,

παπᾶδες καὶ δεσπότες… 

Θὰ πρόγκιζα  ε ὐ θ ύ ς

μὲ τὸ βαθύ μου τόνο

«ἀθώους», «ἀναμάρτητους»,

«ὁλάσπρες περιστέρες»…

 

Ἄν ἤμουνα πιστός

καὶ εἶχα τὸ θεό μου,..

θὰ ἤθελα νὰ χτύπαγα

συνέχεια τὶς καμπάνες! –

διαβόλους, ψεῦτες καὶ καθάρματα

μὲ τὸ γλυκό μου σήμαντρο

νὰ τοὺς ἐξεκουφαίνω!

Νὰ μήν ἀφήνω νὰ μιλοῦν,

φαρμάκι γιὰ νὰ χύνουν

μές στὴ φτωχειά ψυχούλα μου,

τὴν ἄμαθη σὲ τέτοια

καμώματα, τσακίσματα,

φιλιὰ καὶ πετραχείλια…

 

Θ’ ἀκούμπαγα τὰ χέρια μου

στὸν πάγκο πέρα-πίσω,

θωρῶντας ὅλους τούς «ἁγνούς»

μ ε γ α λ ο σ τ α υ ρ ω τ ῆ δ ε ς

καὶ μόνος μου θὰ βούρκωνα

μὲ τὴν παράτα τοῦ «ἱεροῦ»

καὶ τῶν «ἱερωμένων»…

 

Ἄν πίστευα κ’ ἐγώ, 

θενάμουν  ν ε ω κ ό ρ ο ς!..

[Τὸ ποίημα πρωτοδημοσιεύθηκε στὶς Διορθώσεις, τ. 37, σελ. 1337.]

ρουμπλιώφ-γαβριήλ-διέλευση

[Ἀντρέι Ρουμπλιώφ. Ὁ Ἀρχάγγελος ΓαβριήλΝαὸς τῆς Ἀνάληψης στὸ Βλαδιμίρ. 1408.]

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-