Ὁ νόμος τῆς παγκόσμιας βλακείας

Ἡ βλακεία, ὅπως κ’ ἡ βαρύτητα, ἀποτελεῖ μιὰ παγκόσμια δύναμη ποὺ δρᾷ στὴ μεγάλη κλίμακα τοῦ ἀνθρωπίνου «σύμπαντος». Στὶς πολύ μικρὲς ἀποστάσεις, ἐπικρατοῦν ἡ μόρφωση, ἡ ὀξύνοια, ἡ φιλαλήθεια… Παραταῦτα, στό «διαστρικό» χῶρο τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, ἡ βλακεία εἶναι τάξεις πολλές ἰσχυρότερη ἀπ’ τὶς ὑπόλοιπες θεμελιώδεις ἀλληλεπιδράσεις.

Ὁ κοινωνικὸς χωρόχρονος καμπυλώνεται λόγῳ τῆς παρουσίας βλαμμένων ἀντικειμένων κ’ οἱ σκέψεις ἀκολουθοῦν διαφορετικὴ γεωδαισιακὴ τροχιά, ποὺ ὁρίζεται μέσῳ πολύπλοκων μή γραμμικῶν μερικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων μὲ τὸν τανυστὴ βλακείας-ἠλιθιότητας ὡς μία ἐκ τῶν μεταβλητῶν.

Κάποιες στιγμές, μάλιστα, συμπυκνώνεται τέτοια ποσότητα βλακείας σὲ μιὰ μικρὴ περιοχὴ τοῦ χώρου, ὁπότε καὶ καταρρέει ὁ ὑπερμεγέθης βλὰξ μετασχηματιζόμενος σὲ μαύρη τρύπα βλακείας· ἀπ’ αὐτὴ δὲ διαφεύγει μήτε ἡ συνείδηση, πού, ὡς γνωστόν, κινεῖται μὲ μεγαλύτερη ταχύτητα ἀκόμα καὶ αὐτῆς τοῦ φωτός…    

μαύρη-τρὐπα-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Πεζά Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-