Ὁ Πακτωλός...

Ἐφόσον τόσο τάλαντο, πλοῦτος πνευματικὸς καὶ μεγαλεῖο κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους τούτης τῆς χώρας —Πακτωλὸς σωστός ρέει στοὺς ὑπονόμους της—, πρέπει, προτοῦ περάσῃ κανεὶς τὸ κατώφλι του σπιτιοῦ του, νὰ τινάζεται καλά, γιὰ νὰ πέσῃ ἡ χρυσόσκονη…

χρυσόσκονη-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη τεύχη τῆς Διέλευσης:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-8 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-