Ὁ Πακτωλός...

Ἐφόσον τόσο τάλαντο, πλοῦτος πνευματικὸς καὶ μεγαλεῖο κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους τούτης τῆς χώρας —Πακτωλὸς σωστός ρέει στοὺς ὑπονόμους της—, πρέπει, προτοῦ περάσῃ κανεὶς τὸ κατώφλι του σπιτιοῦ του, νὰ τινάζεται καλά, γιὰ νὰ πέσῃ ἡ χρυσόσκονη…

χρυσόσκονη-διέλευση

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-