Ὁ παραστρατημένος νοῦς

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. I: The twin-verses, σελ. 14, στρ. 42.]

Ὅ,τι κι ἂν κάνῃ μισαλλόδοξος σὲ μισαλλόδοξο,

ὅ,τι κι ἂν κάνῃ ἐχθρὸς σ’ ἐχθρό,

ὅλα τοὺς λίγα μπροστὰ στὸ κακό

ποὺ κλώθει ὁ παραστρατημένος νοῦς!

 

 


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας, μονοπάτι.

ασπρόμαυρο-διέλευση

Τὰ κείμενα τῆς Διέλευσης θὰ δημοσιεύονται συγκεντρωτικὰ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

 

 

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-9 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-