Ὁ ποταμός...

Καμμιά ἐπιστροφὴ δὲ φέρνει πίσω ὁλόιδια τὰ παλιά. Πάντα νερὸ καινούργιο ρέει στὸ ποτάμι – ὅσες φορὲς κι ἂν ξαναμπῇς. Ἡ μιὰ στιγμὴ τοῦ πράγματος ποτέ της ἀπαράλλαχτη μὲ μιὰν ἄλλην· μονάχα ὅμοια: ἡ ὑπενθύμιση τῆς  ἑ ν ό τ η τ α ς. Ἔτσι, λοιπόν, ὅσο χαμένα φαίνονται τὰ περασμένα, ἄλλο τόσο κερδισμένα μποροῦν ν’ ἀποδειχθοῦν. Ὁ ἀπερίσκεπτος ἀποζητάει τὴν ἁπλοϊκὴ ἐπανάληψη – τ’ ὁλόιδιο· ὁ στοχαστικὸς τὴν ἐκ τῶν ἔσω ἀναδόμηση καὶ τὴν πραγματικὴ ὁλοκλήρωση – τὴ ριζικὴ  ἀ λ λ α γ ή.

Ὁ ποταμὸς συνεχίζει νὰ ρεῇ. Πῶς θὰ ξαναβραχῇ τὸ πόδι τοῦ καθενός, εἶναι δικιά του εὐθύνη… Πῶς θάρθῃ ἡ ἀλλαγή, αἴνιγμα γιὰ τὴν προσωπικὴ συνείδηση καὶ μέγιστη προίκα γιὰ ὅποια σχέση ἀνθρώπων… 

[Ἐπισυνάπτεται βίντεο μὲ τὸν Τζιντοῦ Κρισναμούρτι περὶ τῆς ἀλλαγῆς.]

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-