Ὁ ρεαλισμὸς τῆς «Ὀρέστειας»...

Ἀνοίγω λεξικὸ φιλοσοφικῶν ὅρων:

Ρεαλισμός: φιλοσοφικὸ δόγμα βάσει τοῦ ὁποίου τὰ τάδε ἀντικείμενα μ' ἐκεῖνες τὶς ἰδιότητες  ὑ π ά ρ χ ο υ ν  κ᾿ εἶν᾿  ἀνεξάρτητα ἀπ᾿ τὶς πεποιθήσεις μας, τὴ γλῶσσα, τὰ σχήματα σκέψης κ.λ.π.

Ὁ Ὀρέστης ἀπ' τὴν Ὀρέστεια ζεῖ τίς «τύψεις» τοῦ  ρ ε α λ ι σ τ ι κ ώ τ ε ρ α  ἀπ᾿ τον Ρασκόλνικoφ στό: Ἔγκλημα καὶ τιμωρία – οἱ Ἐρινύες χορεύουνε στὴν ὀρχήστρα. 

ορέστης-αθηνά-ερινύες-διέλευση

[Ὁ Ὀρέστης ἀνάμεσα στὶς Ἐρινύες, τὴν Ἀθηνᾶ καὶ τὸν Πυλάδη. Ἐρυθρόμορφο ἀγγεῖο ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ ὕφος τῆς Ποσειδωνίας στὴ Μεγάλη Ἑλλάδα (σημερινὸ Πέστο). ~330 π.Χ.]

Στὶς κατηγορίες: Ἀρχαῖο Δρᾶμα Θέατρο Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε

Οἱ ἀναρτήσεις τῆς Διέλευσης στοιχειοθετημένες
ἐκδίδονται διμηνιαῖα στὶς Ἐκδόσεις τῶν Διορθώσεων.

Διαβάστε τὰ ἤδη ἐκδοθέντα τεύχη:

τ. 1   τ. 2   τ. 3   τ. 4   τ. 5   τ. 6   τ. 7   τ. 8   τ. 9  

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-